Dening : Santoso Budi Susetyo S.Sos “CEDHAK lan ngopeni” iku werdine banget-banget agung lan luhur. Cedhak kuwi tegese pemimpin kudu cedhak lan gelem nyedhak karo sing dipimpin. Gelem kumpul lan

Dening : Daryanto TANPO dimangerteni Raja Destarastra, ana sakwenehe sentana praja nggawe athik-athik, wara-wara menawa putra mahkota arep melu nyalon. Nanging bola-bali Destarastra puguh ing pangucap prasetyane, Sabdo Pandita Ratu